GEMEENTEBLADHLN01 G 6893 Kerkraderweg Heerlen. Toestemming omgevingsvergunning: het plaatsen van een waskiosk (twee wastrommels en een droger)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Heerlen

Geplaatst op Lokaalnieuwsheerlen.nl op: 16-12-2023

  1. Bekendmakingen Heerlen
  2. GEMEENTEBLADHLN01 G 6893 Kerkraderweg Heerlen. Toestemming omgevingsvergunning: het plaatsen van een waskiosk (twee wastrommels en een droger)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning met gebruikmaking van de reguliere procedure is verleend:Zaaknummer : Z2023-00001796Adres : HLN01 G 6893 Kerkraderweg HeerlenActiviteit : het plaatsen van een waskiosk (twee wastrommels en een droger) Datum besluit : 13 december 2023Waarom publiceert gemeente Heerlen dit bericht?Een omgevingsvergunning vraagt iemand bij gemeente Heerlen aan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.Bent u het niet eens met deze beslissing?Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit, anders kunnen wij het bezwaar niet afhandelen. Ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Bezwaar maken kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.Digitaal indienenGebruik hiervoor het digitale formulier: www.heerlen.nl/bezwaarschrift-indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Volg de eenvoudige stappen en stem in met verder contact via de e-mail. U krijgt dan geen papieren post meer.Belangrijk: u kunt dus geen bezwaar indienen met een e-mail.Schriftelijk indienenU kunt uw bezwaarschrift ook per post (of fax) sturen naar:Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente HeerlenPostbus 16400 AA, Heerlenfax: (045) 560 39 53Zet in uw bezwaarschrift ten minste:• tegen welk besluit u bezwaar maakt;• de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van dat besluit mee;• uw naam, adres en woonplaats;• waarom u bezwaar maakt;• uw handtekening;• maakt u voor iemand anders bezwaar, stuur dan een machtiging mee.Voor het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. We kunnen u sneller helpen als u het zaaknummer bij de hand heeft.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat wij een besluit hebben genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de rechtbank.

Unknown

 Lokaalnieuwsheerlen.nl Redactie

Lokaalnieuwsheerlen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heerlen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heerlen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.