GEMEENTEBLADGemeente Heerlen - Ontwerp bestemmingsplan "Hoek Wienweg Heerlerbaan" en kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Heerlen

Geplaatst op Lokaalnieuwsheerlen.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Heerlen
  2. GEMEENTEBLADGemeente Heerlen – Ontwerp bestemmingsplan “Hoek Wienweg Heerlerbaan” en kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 29 december 2023, gedurende een termijn van zes weken, het ontwerpbestemmingsplan "Hoek Wienweg Heerlerbaan" voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan bestaat uit de bij dit besluit behorende verbeelding, regels, toelichting met IMRO identificatienummer NL.IMRO.0917.BP040100W000012-0301 en ondergrond (o_NL.IMRO.0917.BP040100W000012-0301.dxf). OntwerpbestemmingsplanHet plangebied "Hoek Wienweg Heerlerbaan" is gelegen op de nog onbebouwde hoek van de Heerlerbaan en de Wienweg in de woonwijk Hoogveld. Het plangebied bestaat uit de percelen waaraan in het verleden goedkeuring is onthouden. Middels dit bestemmingsplan wordt voor dit hele gebied een woonbestemming geregeld. Uitgangspunt is dat er 16 appartementen in maximaal drie bouwlagen kunnen worden gerealiseerd.Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordelingOp grond van de Wet milieubeheer is op 4 december 2023 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan "Hoek Wienweg Heerlerbaan". Hieruit blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Daarom hoeft geen milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport te worden gemaakt. Er kan dan ook worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Deze beslissing is op 7 december 2023 bekend gemaakt. Het besluit is op 8 december 2023 ter inzage gelegd. Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar en beroep indienen. U kunt hier wel op reageren in het kader van de nu voorliggende procedure van het bestemmingsplan.Ter inzageHet bestemmingsplan en alle overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 25. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.Het ontwerp van het bestemmingsplan kan tevens, gedurende de periode van terinzagelegging, digitaal worden ingezien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.ZienswijzenEenieder kan gedurende de bovengenoemde termijn schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Heerlen kenbaar maken.Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de Raad van de gemeente Heerlen, ter attentie van het Domein Ruimte, Postbus 1, 6400 AA te Heerlen onder vermelding van bestemmingsplan "Hoek Wienweg Heerlerbaan".Voor verdere vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met R. Franssen van het team Beleid Ruimte (tel.nr. 14045).

Unknown

 Lokaalnieuwsheerlen.nl Redactie

Lokaalnieuwsheerlen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heerlen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heerlen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.